Portal prezentujący produkty i systemy służące zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu
Powódź w Polsce w 2010 r.
- 25 ofiar śmiertelnych
- 3000 zalanych miast i wsi
- 30.000 zniszczonych domów
- 600 zniszczonych mostów
- 1700 km uszkodzonych dróg
- tysiące padłych zwierząt
- 30.000 zalanych gospodarstw rolnych
- straty materialne ok. 15 miliardów zł
Strona główna | O nas | Zasady zabezpieczania | Systemy zabezpieczeń | Ochrona domów i zakładów | Producenci | Ubezpieczenia | Kontakt
Mobilne płotki przeciwpowodziowe
Bariery przeciwpowodziowe
Solidne ochrony drzwi
Ochrona otworów okiennych
Rękawy ochronne wodne
Pojemniki ochronne piaskowe
Płotki powodziowe
Bariery ochronne
Ochrona drzwi
Ochrona okien
Rękawy wodne
Ochrona piaskiem
Zasady przeciwpowodziowe
Tu może być Twoja reklama

Po "powodzi stulecia" w 1997 r. starano się wprowadzić pewne zasady, które miały poprawić stan zabezpieczeń przed powodziami. Miała obowiązywać zasada, że między korytem rzeki a wałami nie może być żadnych drzew, krzewów czy budynków. Wiele gmin posiada już plany zagospodarowania, wg których na terenach zalewowych nie wolno budować. Niestety wiele gmin nadal takich planów nie posiada.

Nadal brak krajowego kompleksowego programu ochrony przed powodzią, nakłady inwestycyjne na zabezpieczenie przed powodziami są zbyt niskie. Dyrektywa unijna z 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim nałożyła na wszystkie kraje członkowskie obowiązek opracowania odpowiednich regulacji prawnych do końca listopada 2007 r., co prolongowano do końca 2011 r. Ważne jest skoordynowanie działania służb sąsiadujących krajów UE w okresie powodzi. Wysoka woda z terenu północnych Czech i Słowacji często przyczynia się do powodzi w Polsce.

Zbiorniki retencyjne i wały są w blisko 50 % przestarzałe, wymagające pilnych remontów. Brak jednak środków na ich utrzymanie i remonty. Samorządy mają obowiązek utrzymywania i wyposażenia magazynów przeciwpowodziowych. Realizacja tego zadania pozostawia wiele do życzenia. Wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych w Krakowie, Poznaniu i w Warszawie zbyt słabo realizują zadanie rozwoju małej retencji wód, nie poprawia się stan techniczny urządzeń i obiektów hydrotechnicznych. Za małe nakłady finansowe były wręcz przyczyną niebezpiecznej degradacji urządzeń i obiektów.

Naczelna Izba Kontroli przedstawiła na początku 2010 r. raport, w którym negatywnie oceniła funkcjonowanie systemu ochrony przeciwpowodziowej dwóch województw: małopolskiego i świętokrzyskiego. Stwierdzono zaniedbywanie kontroli wałów przeciwpowodziowych i utrzymania strumieni, potoków i przydrożnych rowów.

Polska w niewielkim stopniu wykorzystała pożyczkę jaką uzyskała z Banku Światowego na system ochrony przeciwpowodziowej na Odrze. Do wykorzystania są też pieniądze unijne na finansowanie inwestycji w ochronę przeciwpowodziową. Aktualnie realizowane są wnioski dotyczące ich wykorzystania. Trwają prace legislacyjne nad kompleksowym opracowaniem przepisów o gospodarce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej.