Portal prezentujący produkty i systemy służące zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu
Powódź w Polsce w 2010 r.
- 20 ofiar śmiertelnych
- 300 zalanych miast i wsi
- 20.000 zniszczonych domów
- 600 zniszczonych mostów
- 1700 km uszkodzonych dróg
- tysiące padłych zwierząt
- 30.000 zalanych gospodarstw rolnych
- straty materialne ok. 15 miliardów zł
Strona główna | O nas | Zasady zabezpieczania | Systemy zabezpieczeń | Ochrona domów i zakładów | Producenci | Ubezpieczenia | Kontakt
Mobilne płotki przeciwpowodziowe
Bariery przeciwpowodziowe
Solidne ochrony drzwi
Ochrona otworów okiennych
Rękawy ochronne wodne
Pojemniki ochronne piaskowe
Płotki powodziowe
Bariery ochronne
Ochrona drzwi
Ochrona okien
Rękawy wodne
Ochrona piaskiem
Systemy przeciwpowodziowe
Tu może być Twoja reklama

System ochrony przeciwpowodziowej opiera się na specjalnie w tym celu opracowanych i realizowanych planach postępowania w razie zagrożenia powodziowego. Plany te określają sposób postępowania i współdziałania poszczególnych służb państwa w przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego. System wodny RP jest monitorowany za pomocą Systemu Monitoringu i Osłony Kraju (SMOK). W razie potrzeby reagują regionalne Centra Ochrony Przeciwpowodziowej, uruchamiające odpowiednie służby, zgodnie z opracowanymi wcześniej planami i aktualnymi potrzebami. Na podstawę systemu ochrony przeciwpowodziowej składają się wszelkie obiekty inżynieryjne regulujące przepływy wód oraz wszystkie urządzenia służące bezpośredniej ochronie przez powodziami.

Podstawowe obiekty inżynieryjne ochrony przeciwpowodziowej to zbiorniki i wały przeciwpowodziowe. Zbiorniki mogą być retencyjne, kumulujące napływającą wodę w ramach istniejącego zbiornika wodnego, oraz zbiorniki suche w postaci polderów ograniczonych specjalnymi wałami ziemnymi. Wały przeciwpowodziowe są najbardziej bezpośrednim środkiem chroniącym ludność i nieruchomości położonych w pobliżu rzek. Inne środki przeciwpowodziowe to zabezpieczenia służące umacnianiu wałów i ochrony mniejszych obiektów. Do tych środków zaliczamy bariery, płotki, rękawy przeciwpowodziowe, zasłony, worki z piaskiem, itp.

Najważniejszym elementem systemu jest ostrzeganie przed zbliżającym się zagrożeniem. System wczesnego ostrzegania opiera się na przewidywaniach znaczących opadów deszczu, mogących wywołać powódź, czy miejscowe podtopienia.

W różnych krajach systemy te różnie działają, ale wszędzie podstawowym elementem (oprócz prognoz meteorologicznych) są specjalne czujniki. Wzdłuż rzek mogących wylać montuje się specjalne czujniki przepływowe, które rejestrują przybór wody i natychmiast przesyłają zarejestrowane dane do centrum monitorowania. Centrum takie po analizie wszystkich danych uruchamia alerty, alarmy i odpowiednie służby zgodnie z wcześniej przygotowanymi planami działania.

Jesteśmy gotowi wspomóc odpowiednie służby w uzyskaniu osprzętu do uruchomienia systemu monitorowania wód, do zaopatrzenia w środki przeciwpowodziowe, a także sporządzenia odpowiednich planów działania w momencie zagrożenia powodziowego przez ekspertów z różnych krajów dotkniętych wcześniej powodziami.